Меню

Условия

Условия за копиране на информация

  • Цялата информация, публикувана в електронния магазин, е собственост на Ол фор бизнес България ЕООД или на партньорите ни, предлагащи продукти в магазина, в т.ч. изображения и описания на артикули.
  • Ол фор бизнес България ЕООД дава право на собственици на други сайтове и потребители да публикуват връзки към онлайн магазина. Нещо повече - по този начин вие ще допринесете за неговата популярност и ще подпомогнете дейността ни!
  • Забранява се копирането на текстове от Електронния ни магазин и поставянето им в други уеб-сайтове и онлайн магазини, без съгласието на Ол фор бизнес България ЕООД или съответните ни партньори. Текстове и снимки от магазина може да се използват, като се цитира източникът със следния текст: „Източник: www.allforbusiness.org” 

За всички неуредени въпроси от настоящите Общи условия между Електронния магазин на Ол фор бизнес България ЕООД и клиента (регистрирания потребител) се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.