Меню

Трудова медицина


Трудова медицина

  Благодарение на опита ни, бързо ще отговорите на изискванията на законодателството.
  В случай на проверка - ние ще контактуваме с държавните органи и няма да се наложи да възлагате несвойствени дейности на счетоводството ви.
  Конкурентни цени.
Цени от 99 лв


Защо?

Службите по трудова медицина консултират и подпомагат работодателите в планирането и организирането на дейностите по осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд. Всеки работодател е задължен да осигури за наетите от него работници и служители обслужване от служба по трудова медицина съгласно ЗЗБУТ, в противен случай подлежи на санкции в размер на 1500 до 10 000 лв.

 Колко струва?

До 3 лица - 99 лв./год. - общо за всички служители
От 4 до 10 лица - 42 лв./год. - на служител
От 11 до 20 лица - 36 лв./год. - на служител
От 21 до 50 лица - 30 лв./год. - на служител
Над 51 лица - 24 лв./год. - на служител
Измервания на факторите на работна среда:
Микроклимат (температура, относителна влажност и скорост на движение на въздуха) - 50 лв.
Осветеност - 50 лв. 

Цените са ориентировъчни и без включен ДДС.


 
Направете запитване ТУК