Меню

Трудова медицина

Ти Би Ес България и Служба за трудова медицина ДениМед имат удоволствието да Ви представят своята съвместна услуга
 
Трудова медицина

За ДениМед

 
 
Служба по трудова медицина “ДЕНИМЕД” е лицензирана служба по трудова медицина регистрирана с удостоверение № 450 / 26.04.2010 г. издадено от Министерство на здравеопазването, на основание чл.25г от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

СТМ “ДЕНИМЕД” е една от най-надеждните служби на територията на Р. България. Нашият екип извършва наблюдение и оценка на професионалния риск и здравословното състояние на работещите във връзка с условията на труд за всички отрасли съобразно най-високите стандарти.

Екипът ни се състои от високо квалифицирани кадри – лекари със специалност „ трудова медицина”, инженери специалисти по „безопастност и охрана на труда”, психолог, икономисти, юристи и ИТ специалисти, които обслужват клиентите ни от цялата страна.

Ние подхождаме индивидуално към всеки наш клиент, съобразявайки се с неговите потребности и изисквания като му предлагаме голямо разнообразие от услуги в областта на трудовата медицина, здравословните и безопасни условия на труд и доброволното здравно осигуряване съобразени с изискванията на Европейския съюз и действащото българско законодателство.

Нашата сила е във вземането на бързи, гъвкави и адекватни решения в условията на напрежение и времеви дефицит, тогава когато основните изисквания към нас от страна на нашите клиенти са точност, коректност, и професионализъм.
 
Нашето примерно предложение

  Благодарение на опита ни, бързо ще отговорите на изискванията на законодателството.
  В случай на проверка - ние ще контактуваме с държавните органи и няма да се наложи да възлагате несвойствени дейности на счетоводството ви.
  Конкурентни цени.
Цени от 99 лв


Защо?

Службите по трудова медицина консултират и подпомагат работодателите в планирането и организирането на дейностите по осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд. Всеки работодател е задължен да осигури за наетите от него работници и служители обслужване от служба по трудова медицина съгласно ЗЗБУТ, в противен случай подлежи на санкции в размер на 1500 до 10 000 лв.

 Колко струва?

До 3 лица - 99 лв./год. - общо за всички служители
От 4 до 10 лица - 42 лв./год. - на служител
От 11 до 20 лица - 36 лв./год. - на служител
От 21 до 50 лица - 30 лв./год. - на служител
Над 51 лица - 24 лв./год. - на служител
Измервания на факторите на работна среда:
Микроклимат (температура, относителна влажност и скорост на движение на въздуха) - 50 лв.
Осветеност - 50 лв. 

Цените са ориентировъчни и без включен ДДС.


 
Направете запитване ТУК