Меню

Тийм билдинг

Нашите тимбилдинг програми са интелигентни и провокиращи мисленето. Ние гарантираме, че преживяванията и последващите анализи по уникален начин демонстрират  важните послания относно нуждата от и стойността на ефективната екипна работа и комуникция.Активностите ще насърчат участниците да разглеждат справянето с проблемите като един екип и да признаят важността на приноса,
който всеки един член от екипа може да достави в постигането на екипните цели. Разбира се, те също така са много забавни и завладяващи!

  

Цели и очаквани резултати от тиймбилдинга на екипа           

- Изграждане на доверие чрез споделени позитивни преживявания

- Подобряване на вътрешно-организационната среда

- Прогресиране на екипите с влияние върху  всеки от членовете и стила на управление на лидерите

- Баланс на екипа на база екипни роли за повишаване ефективността на комуникацията

- Екипна работа в неформална среда за развитие на междуличностната комуникация

- Приобщаване на служителите към общите идентичност и ценности

- Търговски или организационни промени- инициатива за тяхното промотиране с фокус върху глобалните приоритети


     
 
  
 
ТИЙМ БИЛДИНГ ПРОГРАМИ