Меню

Фасилити мениджмънт

Ние сме обединение на специалисти и експерти с дългогодишен опит в сферата на управление на имоти.

Усилията ни са насочени както към частния, така и към държавния сектор. Следвайки тенденциите в Европейския съюз, компанията ни предоставя решения при реализирането на проекти за енергийна ефективност.

За нас е голямо признание да сътрудничим в България с водещи европейски партньори, обществени организации и професионални фирми.

Почистване

ПОЧИСТВАМЕ И ПОДДЪРЖАМЕ

 • жилищни и офис сгради
 • вътрешни общи части
 • външни общи части
 • следстроителни обекти
 • индустриални обекти
 • обществени и здравни заведения
 • търговски и спортни центрове
 • подземни паркинги и гаражи
 • машинно измиване
 • паркове и градини


Професионален домоуправител

ТЕХНИЧЕСКО ПОДДЪРЖАНЕ НА СГРАДИ И КОМПЛЕКСИ

 • стълбища и общи части на сградата
 • ремонти на покриви и покривни конструкции
 • саниране и ремонти на фасадата
 • ремонт на покриви
 • вътрешно водоснабдяване
 • канализационна система
 • електрически инсталации
 • отопление
 • вентилация
 • климатизация
 • асансьори
 • зелени площи
 • планови, текущи и дребни ремонти
 • профилактика

Извършваме комплексни услуги по управление, почистване и техническо поддържане на сгради и комплекси в София, Пловдив и по Черноморието. Разполагаме с млад персонал отворен към иновации, ползващ богатия ни опит, винаги в търсене на персонализиране на услугата, съобразявайки се с реалните нужди на всеки клиент. Инвестираме във висококачествени продукти и екипировка, за да може да посрещнем предизвикателствата на пазара с отговорност, професионализъм и конкурентни цени.


Техническо поддържане и ремонти на сгради

ТЕХНИЧЕСКО ПОДДЪРЖАНЕ НА СГРАДИ И КОМПЛЕКСИ

 • стълбища и общи части на сградата
 • ремонти на покриви и покривни конструкции
 • саниране и ремонти на фасадата
 • ремонт на покриви
 • вътрешно водоснабдяване
 • канализационна система
 • електрически инсталации
 • отопление
 • вентилация
 • климатизация
 • асансьори
 • зелени площи
 • планови, текущи и дребни ремонти
 • профилактика