Меню

Безопасност, хигиена и противопожарна охрана

Ревизионна книга за ПНО
Твърди корици, вестник, А4 100 л.
5.94 лв. (4.95 лв. без ддс)
виж повече
Дневник за изключване на електрическото захранване
Меки корици, вестник, А4 50 л.
6.46 лв. (5.38 лв. без ддс)
виж повече
Дневник за бракуване на хранителни продукти
Меки корици, вестник, А4 50 л.
2.07 лв. (1.73 лв. без ддс)
виж повече
Книга за регистриране на трудови злополуки
Твърди корици, вестник, А4 50 л.
5.92 лв. (4.93 лв. без ддс)
виж повече
Книга за периодичен инструктаж
Меки корици, вестник, А4 50 л.
2.25 лв. (1.88 лв. без ддс)
виж повече
Книга за начален инструктаж
Меки корици, А4 50 л.
2.31 лв. (1.93 лв. без ддс)
виж повече
Книга за ежедневен инструктаж
Меки корици, вестник, А5 50 л.
1.38 лв. (1.15 лв. без ддс)
виж повече
Дневник за поддържане хигиенното състояние на обекта
Меки корици, вестник, А4 50 л.
2.07 лв. (1.73 лв. без ддс)
виж повече
Дневник за отчитане температурата на хладилните системи
Меки корици, вестник, А4 50 л.
2.07 лв. (1.73 лв. без ддс)
виж повече
Дневник за личната хигиена на персонала
Меки корици, вестник, А4 50 л.
2.07 лв. (1.73 лв. без ддс)
виж повече