Меню

Безопасност, хигиена и противопожарна охрана

Дневник за извършен инструктаж и обучение на персонала
Меки корици, вестник
1.90 лв. (1.58 лв. без ддс) 1.99 лв.
виж повече
Ревизионна книга за ПНО
Твърди корици, вестник, А4 100 л.
5.70 лв. (4.75 лв. без ддс) 5.94 лв.
виж повече
Дневник за изключване на електрическото захранване
Меки корици, вестник, А4 50 л.
6.20 лв. (5.17 лв. без ддс) 6.46 лв.
виж повече
Дневник за бракуване на хранителни продукти
Меки корици, вестник, А4 50 л.
1.99 лв. (1.66 лв. без ддс) 2.07 лв.
виж повече
Книга за регистриране на трудови злополуки
Твърди корици, вестник, А4 50 л.
5.68 лв. (4.73 лв. без ддс) 5.92 лв.
виж повече
Книга за периодичен инструктаж
Меки корици, вестник, А4 50 л.
2.16 лв. (1.80 лв. без ддс) 2.25 лв.
виж повече
Книга за начален инструктаж
Меки корици, А4 50 л.
2.22 лв. (1.85 лв. без ддс) 2.31 лв.
виж повече
Книга за ежедневен инструктаж
Меки корици, вестник, А5 50 л.
1.32 лв. (1.10 лв. без ддс) 1.38 лв.
виж повече
Дневник за проведени ДДД (дезинсекция, дератизация) мероприятия
Меки корици, вестник, А4 50 л.
1.99 лв. (1.66 лв. без ддс) 2.07 лв.
виж повече
Дневник за поддържане хигиенното състояние на обекта
Меки корици, вестник, А4 50 л.
1.99 лв. (1.66 лв. без ддс) 2.07 лв.
виж повече
Дневник за отчитане температурата на хладилните системи
Меки корици, вестник, А4 50 л.
1.99 лв. (1.66 лв. без ддс) 2.07 лв.
виж повече
Дневник за личната хигиена на персонала
Меки корици, вестник, А4 50 л.
1.99 лв. (1.66 лв. без ддс) 2.07 лв.
виж повече
Дневник входящ контрол на хранителните продукти
Вестник, А4 50 л.
1.99 лв. (1.66 лв. без ддс) 2.07 лв.
виж повече